Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 1, No 3 (2018): "Being Professional Teachers to Face Golden Generation in 2045", 17 March 2018, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Pengembangan Lembar Kerja Siswa (LKS) untuk Meningkatkan Kemampuan Literasi Energi Siswa SMA Abstract   PDF
Mohammad Abdul Aziz, Sri Astutik, Rayendra Wahu Bachtiar
 
Vol 1, No 3 (2018): "Being Professional Teachers to Face Golden Generation in 2045", 17 March 2018, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Pengembangan Literasi Emergen Pada Anak Usia Dini Abstract
Lathifatul Fajriyah, Wuri Wuryandani
 
Vol 1, No 3 (2018): "Being Professional Teachers to Face Golden Generation in 2045", 17 March 2018, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Pengembangan Literasi Emergen Pada Anak Usia Dini Abstract   PDF
Lathifatul Fajriyah
 
Vol 2, No 1 (2019): "Literacy based Character and Professionalism Enhancement for Educators in Facing Industrial Revolution 4.0" Pengembangan Media Mobile Learning Menggunakan Program Appy Pie Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Mahasiswa Abstract   PDF
Muhammad Naharuddin Arsyad, Dinna Eka Graha Lestari
 
Vol 2, No 1 (2019): "Literacy based Character and Professionalism Enhancement for Educators in Facing Industrial Revolution 4.0" Pengembangan Media Pembelajaran Anti Radikalisme untuk Siswa SMP di Kota Kediri melalui Media Komik Abstract   PDF
Yunita Dwi Pristiani, Siska Nurazizah Lestari
 
Vol 2, No 1 (2019): "Literacy based Character and Professionalism Enhancement for Educators in Facing Industrial Revolution 4.0" Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Web Desain Wix Materi Bangun Ruang Matematika SD Kelas V Abstract   PDF
Suanah Suanah
 
Vol 2, No 1 (2019): "Literacy based Character and Professionalism Enhancement for Educators in Facing Industrial Revolution 4.0" Pengembangan Perangkat Pembelajaran Berbasis Inkuiri Terbimbing untuk Meningkatkan Hasil Belajar dan Literasi Sains Siswa pada Konsep Pembelahan Sel Abstract   PDF
Frida Maryati Yusuf, Elya Nusantari, Aryati Abdul, Hasna Abdan
 
Vol 2, No 1 (2019): "Literacy based Character and Professionalism Enhancement for Educators in Facing Industrial Revolution 4.0" Pengembangan Perangkat Pembelajaran Berbasis Proyek untuk Keterampilan Komunikasi Ilmiah Mahasiswa Abstract   PDF
Fitria Eka Wulandari, Jamilatur Rohmah, Yuli Astutik
 
Vol 1, No 3 (2018): "Being Professional Teachers to Face Golden Generation in 2045", 17 March 2018, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Pengembangan Permainan Tebak Soal Dalam Power Point Untuk Meningkatkan Pengetahuan Kognitif Mahasiswa Mata Kuliah Pendidikan PKN Sd Program Studi PGSD STKIP Bina Insan Mandiri Abstract   PDF
Noviardani Kartika Prameswari
 
Vol 2, No 1 (2019): "Literacy based Character and Professionalism Enhancement for Educators in Facing Industrial Revolution 4.0" Penggunaan E-Learning sebagai Media Penunjang Mutu Pembelajaran di Prodi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Lumajang Abstract   PDF
Fidyah Jayatri, Triwilujeng Ayuningtyas, Cindy Dwi Andriani
 
Vol 1, No 1 (2016): "Generating Knowledge through Research", 25-27 October 2016, CAS Auditorium - Universiti Utara Malaysia PENGGUNAAN FLASHMAGNETIC BOARD DALAM MEMBANTU MURID TAHUN 4 MENGINGAT FAKTA SEJARAH MENGGUNAKAN KAEDAH MENGKATEGORI FAKTA BAGI TAJUK KERAJAAN MELAYU AWAL Abstract   PDF
Rachel Lyne G. Pius, Azhari Bin Hj Mat Salleh
 
Vol 1, No 1 (2016): "Generating Knowledge through Research", 25-27 October 2016, CAS Auditorium - Universiti Utara Malaysia PENGGUNAAN GEOGEBRA DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIK MELALUI PEMBELAJARAN MODULAR Abstract   PDF
Khor Mui Kim, Ruzlan Md-Ali
 
Vol 1, No 1 (2016): "Generating Knowledge through Research", 25-27 October 2016, CAS Auditorium - Universiti Utara Malaysia PENGGUNAAN KAEDAH “LADDER” BERBANTUKAN ICT DALAMMENYELESAIKAN MASALAH PENAMBAHAN DENGAN MENGUMPUL SEMULA Abstract   PDF
Mohd Nor Amri bin Mohd Nasir, Effandi Zakaria
 
Vol 1, No 1 (2016): "Generating Knowledge through Research", 25-27 October 2016, CAS Auditorium - Universiti Utara Malaysia PENGGUNAAN KAEDAH “TYRA BANKS” UNTUK MENINGKATKAN PENGUASAAN MURID TAHUN 5 TERHADAP FAKTA BERKAITAN PERJUANGAN TOKOH TEMPATAN Abstract   PDF
Nurathirah Shamsuddin, Azhari Mat Salleh
 
Vol 1, No 1 (2016): "Generating Knowledge through Research", 25-27 October 2016, CAS Auditorium - Universiti Utara Malaysia Penggunaan Kaedah Inkuiri Penemuan dalam Kalangan Guru-Guru Sejarah Sekolah Menengah Abstract   PDF
Siva sankar A/L R. Mahalingam, Mohd Isa Hamzah
 
Vol 1, No 1 (2016): "Generating Knowledge through Research", 25-27 October 2016, CAS Auditorium - Universiti Utara Malaysia PENGGUNAAN KAEDAH SELERE DALAM MENINGKATKAN PENGUASAAN MAKLUMAT BERKAITAN NEGERI-NEGERI DI MALAYSIA DALAM KALANGAN MURID TAHUN 6 Abstract   PDF
Nurhanis Zamshah, Shah Johan Othman
 
Vol 1, No 1 (2016): "Generating Knowledge through Research", 25-27 October 2016, CAS Auditorium - Universiti Utara Malaysia PENGGUNAAN KAEDAH TITIK MENINGKATKAN PENGUASAAN MURID DALAM OPERASI DARAB Abstract   PDF
Nur Aniza Elias, Roslinda Rosli
 
Vol 1, No 1 (2016): "Generating Knowledge through Research", 25-27 October 2016, CAS Auditorium - Universiti Utara Malaysia PENGGUNAAN RODA MASA DALAM MENINGKATKAN KEMAHIRAN MENYUSUN FAKTA SEJARAH MENGIKUT KRONOLOGI DALAM KALANGAN MURID TAHAP 4 Abstract   PDF
Shaareny a/p M. Saravanan, Salmah Othman
 
Vol 1, No 1 (2016): "Generating Knowledge through Research", 25-27 October 2016, CAS Auditorium - Universiti Utara Malaysia PENGGUNAAN TEKNIK NYANYIAN DALAM MENINGKATKAN KEFAHAMAN MURID TAHUN DUA DALAM TOPIK PEMBUNDARAN Abstract   PDF
Reney Pantun
 
Vol 1, No 1 (2016): "Generating Knowledge through Research", 25-27 October 2016, CAS Auditorium - Universiti Utara Malaysia PENGHAYATAN BIOGRAFI 25 TOKOH DALAM KENALI TOKOH BERJASA JILID 2 KARYA TALIB SAMAT SEBAGAI PEMBINAAN MODAL INSAN RAKYAT MALAYSIA Abstract   PDF
Nor Hasimah Ismail, Julizayati Shukor
 
Vol 1, No 1 (2016): "Generating Knowledge through Research", 25-27 October 2016, CAS Auditorium - Universiti Utara Malaysia PENGUKUHAN AQIDAH AHLI SUNNAH WA AL-JAMAAH (ASWJ) DALAM PENDIDIKAN ISLAM KE ARAH MENANGANI GERAKAN SYIAH DI MALAYSIA Abstract   PDF
Mardzelah Makhsin, Nurulwahida Hj Azid@Aziz, Mohd Aderi Che Noh, Mohamad Fadhli Ilias
 
Vol 1, No 1 (2016): "Generating Knowledge through Research", 25-27 October 2016, CAS Auditorium - Universiti Utara Malaysia PENGURUSAN KOKURIKULUM DAN TAHAP PENGLIBATAN PELAJAR DALAM AKTIVITI KOKURIKULUM DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DAERAH KUALA TERENGGANU Abstract   PDF
Zainal Ariffin Zainuddin, Yaakob Daud, Saiful Azmi Mohd Nor
 
Vol 1, No 1 (2016): "Generating Knowledge through Research", 25-27 October 2016, CAS Auditorium - Universiti Utara Malaysia PENGURUSAN KRISIS DI SEKOLAH DAN HUBUNGANNYA DENGAN KOMITMEN GURU SEKOLAH MENENGAH DINEGERI KELANTAN Abstract   PDF
Juliana Baharuddin, Norhana Mohammad Saad, Siti Noor Ismail
 
Vol 1, No 3 (2018): "Being Professional Teachers to Face Golden Generation in 2045", 17 March 2018, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Peningkatan Kompetensi Penyuluh Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur Melalui Diklat Berbasis E-Learning Abstract
Widi Asih Nurhajati
 
Vol 1, No 3 (2018): "Being Professional Teachers to Face Golden Generation in 2045", 17 March 2018, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Peningkatan Kompetensi Penyuluh Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur Melalui Diklat Berbasis E-Learning Abstract   PDF
Widi Asih Nurhajati
 
126 - 150 of 212 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>