Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 1, No 3 (2018): "Being Professional Teachers to Face Golden Generation in 2045", 17 March 2018, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Pengembangan Literasi Emergen Pada Anak Usia Dini Abstract   PDF
Lathifatul Fajriyah
 
Vol 1, No 3 (2018): "Being Professional Teachers to Face Golden Generation in 2045", 17 March 2018, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Pengembangan Permainan Tebak Soal Dalam Power Point Untuk Meningkatkan Pengetahuan Kognitif Mahasiswa Mata Kuliah Pendidikan PKN Sd Program Studi PGSD STKIP Bina Insan Mandiri Abstract   PDF
Noviardani Kartika Prameswari
 
Vol 1, No 1 (2016): "Generating Knowledge through Research", 25-27 October 2016, CAS Auditorium - Universiti Utara Malaysia PENGGUNAAN FLASHMAGNETIC BOARD DALAM MEMBANTU MURID TAHUN 4 MENGINGAT FAKTA SEJARAH MENGGUNAKAN KAEDAH MENGKATEGORI FAKTA BAGI TAJUK KERAJAAN MELAYU AWAL Abstract   PDF
Rachel Lyne G. Pius, Azhari Bin Hj Mat Salleh
 
Vol 1, No 1 (2016): "Generating Knowledge through Research", 25-27 October 2016, CAS Auditorium - Universiti Utara Malaysia PENGGUNAAN GEOGEBRA DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIK MELALUI PEMBELAJARAN MODULAR Abstract   PDF
Khor Mui Kim, Ruzlan Md-Ali
 
Vol 1, No 1 (2016): "Generating Knowledge through Research", 25-27 October 2016, CAS Auditorium - Universiti Utara Malaysia PENGGUNAAN KAEDAH “LADDER” BERBANTUKAN ICT DALAMMENYELESAIKAN MASALAH PENAMBAHAN DENGAN MENGUMPUL SEMULA Abstract   PDF
Mohd Nor Amri bin Mohd Nasir, Effandi Zakaria
 
Vol 1, No 1 (2016): "Generating Knowledge through Research", 25-27 October 2016, CAS Auditorium - Universiti Utara Malaysia PENGGUNAAN KAEDAH “TYRA BANKS” UNTUK MENINGKATKAN PENGUASAAN MURID TAHUN 5 TERHADAP FAKTA BERKAITAN PERJUANGAN TOKOH TEMPATAN Abstract   PDF
Nurathirah Shamsuddin, Azhari Mat Salleh
 
Vol 1, No 1 (2016): "Generating Knowledge through Research", 25-27 October 2016, CAS Auditorium - Universiti Utara Malaysia Penggunaan Kaedah Inkuiri Penemuan dalam Kalangan Guru-Guru Sejarah Sekolah Menengah Abstract   PDF
Siva sankar A/L R. Mahalingam, Mohd Isa Hamzah
 
Vol 1, No 1 (2016): "Generating Knowledge through Research", 25-27 October 2016, CAS Auditorium - Universiti Utara Malaysia PENGGUNAAN KAEDAH SELERE DALAM MENINGKATKAN PENGUASAAN MAKLUMAT BERKAITAN NEGERI-NEGERI DI MALAYSIA DALAM KALANGAN MURID TAHUN 6 Abstract   PDF
Nurhanis Zamshah, Shah Johan Othman
 
Vol 1, No 1 (2016): "Generating Knowledge through Research", 25-27 October 2016, CAS Auditorium - Universiti Utara Malaysia PENGGUNAAN KAEDAH TITIK MENINGKATKAN PENGUASAAN MURID DALAM OPERASI DARAB Abstract   PDF
Nur Aniza Elias, Roslinda Rosli
 
Vol 1, No 1 (2016): "Generating Knowledge through Research", 25-27 October 2016, CAS Auditorium - Universiti Utara Malaysia PENGGUNAAN RODA MASA DALAM MENINGKATKAN KEMAHIRAN MENYUSUN FAKTA SEJARAH MENGIKUT KRONOLOGI DALAM KALANGAN MURID TAHAP 4 Abstract   PDF
Shaareny a/p M. Saravanan, Salmah Othman
 
Vol 1, No 1 (2016): "Generating Knowledge through Research", 25-27 October 2016, CAS Auditorium - Universiti Utara Malaysia PENGGUNAAN TEKNIK NYANYIAN DALAM MENINGKATKAN KEFAHAMAN MURID TAHUN DUA DALAM TOPIK PEMBUNDARAN Abstract   PDF
Reney Pantun
 
Vol 1, No 1 (2016): "Generating Knowledge through Research", 25-27 October 2016, CAS Auditorium - Universiti Utara Malaysia PENGHAYATAN BIOGRAFI 25 TOKOH DALAM KENALI TOKOH BERJASA JILID 2 KARYA TALIB SAMAT SEBAGAI PEMBINAAN MODAL INSAN RAKYAT MALAYSIA Abstract   PDF
Nor Hasimah Ismail, Julizayati Shukor
 
Vol 1, No 1 (2016): "Generating Knowledge through Research", 25-27 October 2016, CAS Auditorium - Universiti Utara Malaysia PENGUKUHAN AQIDAH AHLI SUNNAH WA AL-JAMAAH (ASWJ) DALAM PENDIDIKAN ISLAM KE ARAH MENANGANI GERAKAN SYIAH DI MALAYSIA Abstract   PDF
Mardzelah Makhsin, Nurulwahida Hj Azid@Aziz, Mohd Aderi Che Noh, Mohamad Fadhli Ilias
 
Vol 1, No 1 (2016): "Generating Knowledge through Research", 25-27 October 2016, CAS Auditorium - Universiti Utara Malaysia PENGURUSAN KOKURIKULUM DAN TAHAP PENGLIBATAN PELAJAR DALAM AKTIVITI KOKURIKULUM DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DAERAH KUALA TERENGGANU Abstract   PDF
Zainal Ariffin Zainuddin, Yaakob Daud, Saiful Azmi Mohd Nor
 
Vol 1, No 1 (2016): "Generating Knowledge through Research", 25-27 October 2016, CAS Auditorium - Universiti Utara Malaysia PENGURUSAN KRISIS DI SEKOLAH DAN HUBUNGANNYA DENGAN KOMITMEN GURU SEKOLAH MENENGAH DINEGERI KELANTAN Abstract   PDF
Juliana Baharuddin, Norhana Mohammad Saad, Siti Noor Ismail
 
Vol 1, No 3 (2018): "Being Professional Teachers to Face Golden Generation in 2045", 17 March 2018, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Peningkatan Kompetensi Penyuluh Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur Melalui Diklat Berbasis E-Learning Abstract
Widi Asih Nurhajati
 
Vol 1, No 3 (2018): "Being Professional Teachers to Face Golden Generation in 2045", 17 March 2018, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Peningkatan Kompetensi Penyuluh Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur Melalui Diklat Berbasis E-Learning Abstract   PDF
Widi Asih Nurhajati
 
Vol 1, No 1 (2016): "Generating Knowledge through Research", 25-27 October 2016, CAS Auditorium - Universiti Utara Malaysia PENTAKSIRAN DALAM KELAS MELALUI PENDEKATAN OUTCOME BASED EDUCATION (OBE): SATU ANALISIS TERHADAP PENGETAHUAN DAN AMALAN PENSYARAH Abstract   PDF
Rusmawati Othman, Mohd Fadzil Mohd Salleh, Mohd. Isha Awang
 
Vol 1, No 3 (2018): "Being Professional Teachers to Face Golden Generation in 2045", 17 March 2018, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Pentingnya Penilaian Pendidikan Karakter Anak Usia Dini Abstract
Veny Iswantiningtyas, Widi Wulansari
 
Vol 1, No 3 (2018): "Being Professional Teachers to Face Golden Generation in 2045", 17 March 2018, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Pentingnya Penilaian Pendidikan Karakter Anak Usia Dini Abstract   PDF
Veny Iswantiningtyas, Widi Wulansari
 
Vol 1, No 3 (2018): "Being Professional Teachers to Face Golden Generation in 2045", 17 March 2018, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Perancangan Buku Cerita Pop-Up Berbasis Karakter untuk Menanamkan Karakter Peduli Sosial Anak Usia Dini Abstract   PDF
Luthfatun Nisa', Wuri Wuryandani, Mayang Masradianti
 
Vol 1, No 1 (2016): "Generating Knowledge through Research", 25-27 October 2016, CAS Auditorium - Universiti Utara Malaysia PERSEPSI MURID TAHUN LIMA TERHADAP PENGGUNAAN KAEDAH MODEL BAR DALAM PENYELESAIAN MASALAH MATEMATIK BERAYAT TAJUK PECAHAN Abstract   PDF
Nor Ezah Ariffin, Nurulwahida Hj. Azid @ Aziz
 
Vol 1, No 3 (2018): "Being Professional Teachers to Face Golden Generation in 2045", 17 March 2018, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Persepsi Orang Tua Mengenai Pelaksanaan Pendidikan Kesehatan Reproduksi Untuk Anak Usia Dini Abstract   PDF
Sylva Alkornia
 
Vol 1, No 1 (2016): "Generating Knowledge through Research", 25-27 October 2016, CAS Auditorium - Universiti Utara Malaysia PRAKTIS KEPIMPINAN DISTRIBUTIF DAN KOMITMEN TERHADAP ORGANISASI BERDASARKAN KOHORT GENERASI GURU Abstract   PDF
Marlia Jamail, Yahya Don
 
Vol 1, No 1 (2016): "Generating Knowledge through Research", 25-27 October 2016, CAS Auditorium - Universiti Utara Malaysia PREPARING HUMAN RESOURCES WITH AFFORDABLE COST Abstract   PDF
Mashudi Mashudi
 
101 - 125 of 170 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>