Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 1, No 1 (2016): "Generating Knowledge through Research", 25-27 October 2016, CAS Auditorium - Universiti Utara Malaysia MENINGKATKAN TAHAP PENGUASAAN MURID TAHUN 4TENTANGPERANAN TEMENGGUNG DENGAN MENGGUNAKAN KAEDAH “TREASURE HOUSE” Abstract   PDF
Nur Amalina Mohamad Noor, Putra Abd. Rahman Ibrahim
 
Vol 1, No 1 (2016): "Generating Knowledge through Research", 25-27 October 2016, CAS Auditorium - Universiti Utara Malaysia MENTORING PROGRAMME AND WORK PERFORMANCE OF MRSM TEACHERS IN KELANTAN Abstract   PDF
Wan Suhaila Wan Yaacob
 
Vol 1, No 3 (2018): "Being Professional Teachers to Face Golden Generation in 2045", 17 March 2018, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Menumbuhkan Karakter Peserta Didik melalui Pendidikan Multikultural Pada Pembelajaran Seni Budaya Abstract   PDF
Rizal Wahyu Bagas Pradana
 
Vol 1, No 1 (2016): "Generating Knowledge through Research", 25-27 October 2016, CAS Auditorium - Universiti Utara Malaysia MODEL PENGUKURAN KOMPETENSI KERJA GURU Abstract   PDF
Mohd Faiz Bin Mohd Yaakob, Jamal@Nordin Yunus
 
Vol 1, No 1 (2016): "Generating Knowledge through Research", 25-27 October 2016, CAS Auditorium - Universiti Utara Malaysia MULTIMEDIA INTERAKTIF MEMPERTINGKATKAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KURSUS BAHASA MELAYU PENGURUSAN (SBLM 1053) DALAM KALANGAN PELAJAR UNIVERSITI UTARA MALAYSIA Abstract   PDF
Nor Hafidah Ibrahim, Melor Fauzita Md. Yusoff, Norzaliza Ghazali
 
Vol 1, No 1 (2016): "Generating Knowledge through Research", 25-27 October 2016, CAS Auditorium - Universiti Utara Malaysia NILAI LEKSIS SAHABAT DAN KAWAN:ANALISIS PROSODI SEMANTIK BERBANTU DATA KORPUS Abstract   PDF
Azman Mat Ripin, Mohamad Syawal Narawi, Othman Awang
 
Vol 1, No 1 (2016): "Generating Knowledge through Research", 25-27 October 2016, CAS Auditorium - Universiti Utara Malaysia NILAI MURNI DALAM BERMUKUN DAN BERGENDANG MASYARAKAT MELAYU SARAWAK Abstract   PDF
Mohammad Syawal Narawi
 
Vol 1, No 1 (2016): "Generating Knowledge through Research", 25-27 October 2016, CAS Auditorium - Universiti Utara Malaysia PELUASAN MAKNA PAYUNG DALAM KALANGAN PENGGUNA BAHASA MELAYUBERDASARKAN ANALISIS SEMANTIK KOGNITIF Abstract   PDF
Nor Fazilah Noor Din
 
Vol 1, No 1 (2016): "Generating Knowledge through Research", 25-27 October 2016, CAS Auditorium - Universiti Utara Malaysia PEMBANGUNAN ETOS BUDAYA ETNIK MELAYU MENGHARUNGI PEMODENAN: KAJIAN KES DI PULAU TUBA, LANGKAWI Abstract   PDF
Norzaliza Ghazali, Norhafidah Ibrahim, Melor Fauzita Md Yusoff
 
Vol 1, No 1 (2016): "Generating Knowledge through Research", 25-27 October 2016, CAS Auditorium - Universiti Utara Malaysia PEMBINAAN DAN PENILAIAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH) BERASASKAN LAPAN PRINSIP PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK (PBL) BAGI MATA PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU: KAJIAN DI MALAYSIA Abstract   PDF
Zaharah Che Isa, Nurulwahida Hj Azid@ Aziz
 
Vol 1, No 1 (2016): "Generating Knowledge through Research", 25-27 October 2016, CAS Auditorium - Universiti Utara Malaysia PEMBINAAN KERANGKA STANDARD KOMPETENSI LITERASI ICT KEBANGSAAN: KAJIAN DELPHI Abstract   PDF
Ruuhina Mohd Sani
 
Vol 1, No 1 (2016): "Generating Knowledge through Research", 25-27 October 2016, CAS Auditorium - Universiti Utara Malaysia PEMIKIRAN DALAM NOVEL SEBALIK YAMASHITA DAN PERCIVEL Abstract   PDF
Marzalina Mansor, Nor Hafidah Ibrahim, Hasmawati Hassan
 
Vol 1, No 3 (2018): "Being Professional Teachers to Face Golden Generation in 2045", 17 March 2018, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Penanaman Budaya Kemaritiman pada Pendidikan Non Formal (Paud-TK) sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Indonesia Sebagai Bangsa Maritim untuk Perkembangan Sektor Maritim Berkelanjutan Kedepannya Abstract
Silma Nurisshobakh, Resindra Prameswari, Lutfi Prasetyo Utomo, Denny Oktavina Radianto
 
Vol 1, No 3 (2018): "Being Professional Teachers to Face Golden Generation in 2045", 17 March 2018, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Penanaman Budaya Kemaritiman pada Pendidikan Non Formal (Paud-TK) sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Indonesia Sebagai Bangsa Maritim untuk Perkembangan Sektor Maritim Berkelanjutan Kedepannya Abstract   PDF
Silma Nurisshobakh, Resindra Prameswari, Lutfi Prasetyo Utomo, Denny Oktavina Radianto
 
Vol 1, No 3 (2018): "Being Professional Teachers to Face Golden Generation in 2045", 17 March 2018, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Pendidikan Bagi Generasi Emas Indonesia Abad 21: Sebuah Agenda Perubahan Paradigmatik Abstract   PDF
Daniel Mohammad Rosyid, Masroro Lilik Ekowanti
 
Vol 1, No 3 (2018): "Being Professional Teachers to Face Golden Generation in 2045", 17 March 2018, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Penerapan Model Pembelajaran ARIAS (Assurance, Relevance, Interest, Assessment, Satisfaction) Untuk Meningkatkan Aktivitas Belajar Simulasi Digital Siswa SMK Negeri 1 Sidoarjo Abstract   Untitled
Nur Faridah Ilmianah
 
Vol 1, No 3 (2018): "Being Professional Teachers to Face Golden Generation in 2045", 17 March 2018, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Penerapan Model Pembelajaran ARIAS (Assurance, Relevance, Interest, Assessment, Satisfaction) Untuk Meningkatkan Aktivitas Belajar Simulasi Digital Siswa SMK Negeri 1 Sidoarjo Abstract   PDF
Nur Faridah Ilmianah
 
Vol 1, No 3 (2018): "Being Professional Teachers to Face Golden Generation in 2045", 17 March 2018, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Penerapan Model Pembelajaran Langsung Untuk Meningkatkan Kreativitas Anak Sekolah Dasar Abstract   PDF
Dewi Widiana Rahayu
 
Vol 1, No 1 (2016): "Generating Knowledge through Research", 25-27 October 2016, CAS Auditorium - Universiti Utara Malaysia PENEROKAAN AWAL TERHADAP MOTIVASI PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU DI SEBUAH UNIVERSITI AWAM DI MALAYSIA Abstract   PDF
Mohd Isha Awang, Yaakob Daud, Abdull Sukor Shaari, Mohd Hasani Dali, Zulkefli Bahador
 
Vol 1, No 1 (2016): "Generating Knowledge through Research", 25-27 October 2016, CAS Auditorium - Universiti Utara Malaysia PENGARUH IKLIM ORGANISASI TERHADAP KEPUASAN KERJA GURU DI SEKOLAH MENENGAH DALAM DAERAH KUALA TERENGGANU Abstract   PDF
Khaziah Abdul Aziz, Fauzi Hussin
 
Vol 1, No 3 (2018): "Being Professional Teachers to Face Golden Generation in 2045", 17 March 2018, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Pengaruh Kompetensi Guru Shadow Terhadap Indikator Penilaian Pada Sekolah Inklusi MI Terpadu Ar-Roihan Abstract   PDF
Melisa Wahyu Fandyan Sari, Tities Hijratur Rahmah
 
Vol 1, No 1 (2016): "Generating Knowledge through Research", 25-27 October 2016, CAS Auditorium - Universiti Utara Malaysia PENGARUH KOMUNIKASI ORANG TUA DAN GURU TERHADAP KREATIVITAS SISWA Abstract   PDF
Anis Pusitaningtyas
 
Vol 1, No 3 (2018): "Being Professional Teachers to Face Golden Generation in 2045", 17 March 2018, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Pengaruh Kultur Sosial Sosial terhadap Sistem Pendidikan Abstract   PDF
Evi Rizqi Salamah
 
Vol 1, No 3 (2018): "Being Professional Teachers to Face Golden Generation in 2045", 17 March 2018, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Pengembangan Lembar Kerja Siswa (LKS) untuk Meningkatkan Kemampuan Literasi Energi Siswa SMA Abstract   PDF
Mohammad Abdul Aziz, Sri Astutik, Rayendra Wahu Bachtiar
 
Vol 1, No 3 (2018): "Being Professional Teachers to Face Golden Generation in 2045", 17 March 2018, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Pengembangan Literasi Emergen Pada Anak Usia Dini Abstract
Lathifatul Fajriyah, Wuri Wuryandani
 
76 - 100 of 170 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>