Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 1, No 2 (2017): “Science for Social Welfare and Justice”, 24-25 November 2017, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Influence Of Motivation And Organizational Commitment On Work Satisfaction And Employee Performance Abstract   PDF
Ferum Mahendra Pranita
 
Vol 1, No 1 (2016): "Generating Knowledge through Research", 25-27 October 2016, CAS Auditorium - Universiti Utara Malaysia INFORMATION BEHAVIOR AND TECHNOLOGY AFFINITY AMONG HIGHER INSTITUTION LEARNERS IN BORNEO Abstract   PDF
Nurul Muizzah Johari
 
Vol 1, No 1 (2016): "Generating Knowledge through Research", 25-27 October 2016, CAS Auditorium - Universiti Utara Malaysia INSIDER RESEARCHERS: CHALLENGES & OPPORTUNITIES Abstract   PDF
Khaliza Saidin
 
Vol 1, No 1 (2016): "Generating Knowledge through Research", 25-27 October 2016, CAS Auditorium - Universiti Utara Malaysia ISSUES AMONG NOVICE TEACHERS IN MALAYSIA Abstract   PDF
Sofiah Zakaria, Khaliza Saidin, Rozi Mohamad
 
Vol 1, No 1 (2016): "Generating Knowledge through Research", 25-27 October 2016, CAS Auditorium - Universiti Utara Malaysia ISSUES CONTRIBUTING TO LOW PERFORMANCE OF ENGLISH IN A NATIONAL SCHOOL IN SONG, SARAWAK Abstract   PDF
Louis Cheng, Melor Md. Yunus, Maslawati Mohamad
 
Vol 1, No 1 (2016): "Generating Knowledge through Research", 25-27 October 2016, CAS Auditorium - Universiti Utara Malaysia KAEDAH SAND ABOUT YOU (SAY) MENGURANGKAN TINGKAH LAKUMENJAWAB SOALAN DENGAN JAWAPAN PENDEKDALAM KALANGAN MURID PASIF Abstract   PDF
Chai Hooi Inn, Rosli Ahmad
 
Vol 1, No 1 (2016): "Generating Knowledge through Research", 25-27 October 2016, CAS Auditorium - Universiti Utara Malaysia KARYA INDIE: REVOLUSI PENULIS GENERASI BARU Abstract   PDF
Nor Hasimah Ismail, Melor Fauzita Md Yusoff
 
Vol 1, No 1 (2016): "Generating Knowledge through Research", 25-27 October 2016, CAS Auditorium - Universiti Utara Malaysia KEBERKESANAN KAEDAH VISUALISASI: MENINGKATKAN KEUPAYAAN MENYELESAIKAN MASALAH MATEMATIK BERAYAT Abstract   PDF
Maslinah Lasiun
 
Vol 1, No 1 (2016): "Generating Knowledge through Research", 25-27 October 2016, CAS Auditorium - Universiti Utara Malaysia KEFAHAMAN DAN PENGAMALAN AKHLAK DALAM KALANGAN PELAJAR POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU’ADZAM SHAH Abstract   PDF
Mohd Khairi Shafie, Mohamad Khairi Bin Haji Othman
 
Vol 1, No 1 (2016): "Generating Knowledge through Research", 25-27 October 2016, CAS Auditorium - Universiti Utara Malaysia KEFUNGSIAN KELUARGA DAN KETAHANAN DIRI PELAJAR SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN HARIAN Abstract   PDF
Siti Hajar Mohamad Yusoff, Yahya Don
 
Vol 1, No 1 (2016): "Generating Knowledge through Research", 25-27 October 2016, CAS Auditorium - Universiti Utara Malaysia KEMAHIRAN VISUALISASI DALAM MATA PELAJARAN MATEMATIK DALAM KALANGAN MURID TAHUN 5 DI SEBUAH SJKT DAERAH KUALA MUDA YAN, KEDAH Abstract   PDF
Gavita A/P Kanapathy
 
Vol 1, No 1 (2016): "Generating Knowledge through Research", 25-27 October 2016, CAS Auditorium - Universiti Utara Malaysia KESAN PLAY-BASED LEARNING TERHADAP AFEKTIF MURID PEMULIHAN JAWI J-QAF DI SEKOLAH RENDAH Abstract   PDF
Adly Bin Haji Md. Hafidzin, Mardzelah Makhsin
 
Vol 1, No 1 (2016): "Generating Knowledge through Research", 25-27 October 2016, CAS Auditorium - Universiti Utara Malaysia KESANTUNAN BERBAHASA DALAM KALANGAN PELAJAR UNIVERSITI UTARA MALAYSIA (UUM) Abstract   PDF
Mohd Luqman Hidayat Ismail
 
Vol 1, No 1 (2016): "Generating Knowledge through Research", 25-27 October 2016, CAS Auditorium - Universiti Utara Malaysia KEUNGGULAN DAN NILAI LAGU PATRIOTIK BERDASARKAN ASPEK PEMILIHAN KATA DALAM LIRIK DAN KESESUAIAN ELEMEN MUZIK Abstract   PDF
Mohammad Haris Abd Azis
 
Vol 1, No 1 (2016): "Generating Knowledge through Research", 25-27 October 2016, CAS Auditorium - Universiti Utara Malaysia KILANG BESI AWAL ABAD KE-18 DI KEDAH (SUATU TINJAUAN KE BEKAS TAPAK DI KG NAWA, TUALANG, KEDAH) Abstract   PDF
Ibrahim Bakar Langkawi, Mohd Kasri Saidon
 
Vol 1, No 1 (2016): "Generating Knowledge through Research", 25-27 October 2016, CAS Auditorium - Universiti Utara Malaysia KOMITMEN GURU DAN KEPUASAN KERJA GURU DI SEKOLAH MENENGAH HARIAN BERPRESTASI TINGGI DAN BERPRESTASI RENDAH DI DAERAH KOTA BHARU, KELANTAN Abstract   PDF
Rozi Mohamad, Abd Latif Kasim, Sofiah Zakaria, Faezah Mohd Nasir
 
Vol 1, No 1 (2016): "Generating Knowledge through Research", 25-27 October 2016, CAS Auditorium - Universiti Utara Malaysia KORPUS KE BILIK DARJAH: TATACARA PENGENDALIAN TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TATABAHASA BERBANTU KOMPUTER Abstract   PDF
Hishamudin Isam, Mashetoh Abd. Mutalib, Faizah Ahmad
 
Vol 1, No 1 (2016): "Generating Knowledge through Research", 25-27 October 2016, CAS Auditorium - Universiti Utara Malaysia LESSON STUDY: AMALAN BERKOLABORASI UNTUK PEMBELAJARAN BERKESAN DI INSTITUT PENDIDIKAN GURU Abstract   PDF
Tan Ai Lee, Ooi Soo Yuan, Teh Hang Leng
 
Vol 1, No 1 (2016): "Generating Knowledge through Research", 25-27 October 2016, CAS Auditorium - Universiti Utara Malaysia MANIFESTASI DAN PENGHAYATAN ASMAUL HUSNA DALAM DIRI PENGKARYA DAN KARYA SASTERA Abstract   PDF
Mohamad Azmi Ab. Rahman
 
Vol 1, No 3 (2018): "Being Professional Teachers to Face Golden Generation in 2045", 17 March 2018, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Media Pembelajaran 5m Meretas Kendala Guru Dalam Membentuk Karakter Siswa ”Thumb Generation” Berakhlak Mulia Abstract   PDF
Maria Patricia Tjasmadi
 
Vol 1, No 3 (2018): "Being Professional Teachers to Face Golden Generation in 2045", 17 March 2018, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Membangun Atmosfir Belajar Siswa Ekstrovert & Introvert dengan Metode Active Learning Klop and Zonk Abstract   PDF
Maria Patricia Tjasmadi, Diana Ifan Sari Ledoh
 
Vol 1, No 1 (2016): "Generating Knowledge through Research", 25-27 October 2016, CAS Auditorium - Universiti Utara Malaysia MENCARI TITIK PERSAMAAN DAN PERBEZAAN DALAM NOVEL DAN FILEM POPULAR MELAYU Abstract   PDF
Mohamad Azmi Ab. Rahman, Phat A/L Awang Deng
 
Vol 1, No 1 (2016): "Generating Knowledge through Research", 25-27 October 2016, CAS Auditorium - Universiti Utara Malaysia MENINGKATKAN KEMAHIRAN MEMODIFIKASIKAN KARANGAN JENIS KEPERIHALAN KEPADA LAPORAN MENGGUNAKAN TEKNIK PENJELMAAN Abstract   PDF
G Nagarajan A/L Gunaseraran
 
Vol 1, No 1 (2016): "Generating Knowledge through Research", 25-27 October 2016, CAS Auditorium - Universiti Utara Malaysia MENINGKATKAN KEMAHIRAN MENGUASAI FAKTA SEJARAH PENCIPTAAN BENDERA MALAYSIA DALAM KALANGAN MURID TAHUN 5 MELALUI KAEDAH “PETA DAKAP” Abstract   PDF
Haini Shafikah Mohd Shaharudin
 
Vol 1, No 1 (2016): "Generating Knowledge through Research", 25-27 October 2016, CAS Auditorium - Universiti Utara Malaysia MENINGKATKAN SELF-ESTEEM MURID MELALUI TEKNIK STEP BY STEP Abstract   PDF
Lim Xing Er, Sheridean Zakaria
 
51 - 75 of 170 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>