PENGGUNAAN KAEDAH SELERE DALAM MENINGKATKAN PENGUASAAN MAKLUMAT BERKAITAN NEGERI-NEGERI DI MALAYSIA DALAM KALANGAN MURID TAHUN 6

DOI: https://doi.org/10.21070/picecrs.v1i1.631

Author (s)


(1) * Nurhanis Zamshah   (Jabatan Kajian Sosial, Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman)  
        Malaysia
(2)  Shah Johan Othman   (Jabatan Kajian Sosial, Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman)  
        Malaysia
(*) Corresponding Author

Abstract


Kajian ini bertujuan meningkatkan penguasaan murid sekolah rendah dalam mata pelajaran Pendidikan Sejarah khususnya maklumat berkaitan negeri-negeri di Malaysia dengan menggunakan kaedah SELERE. Kajian ini mempertingkatkan tahap penguasaan mengenai maklumat nama ibu negeri, asal-usul nama negeri, bendera negeri dan ketua negeri bagi negeri-negeri di Malaysia. Responden dalam kajian ini terdiri daripada 5 orang murid tahun 6E dari sebuah sekolah rendah di daerah Kubang Pasu yang tidak dapat menguasai maklumat berkaitan negeri-negeri di Malaysia semasa dalam proses pengumpulan data awal iaitu tidak memenuhi aspek-aspek yang telah ditetapkan dalam pemarkahan hasil lembaran kerja. Kaedah pemerhatian, temu bual dan analisis dokumen digunakan untuk mengumpul data. Dapatan kajian daripada kesemua analisis dan interpretasi data tersebut menunjukkan bahawa penggunaan kaedah SELERE dapat meningkatkan penguasaan maklumat berkaitan negeri-negeri di Malaysia bagi murid tahun 6. Cadangan kajian seterusnya ialah membuat penambahbaikan terhadap kaedah SELERE ini dengan menambah gambar rajah pada kad SELERE dengan lebih jelas dan tepat.Keywords

Kaedah Selere; Penguasaan Maklumat; Murid Tahun 6Full Text: PDFReferences


Ismail Said & Rosadah Nik Ali. (2013). Siri pendidikan perguruan, kurikulum sejarah sekolah rendah. Perlis: IPG Kampus Perlis.

Juliana Ling Chu Chen. (2009). Membaiki tulisan murid tahun 3 dalam mata pelajaran bahasa Cina dengan kaedah ansur maju. Buku Koleksi Kertas Kerja Seminar Penyelidikan IPGM KBL Tahun 2009,146-156.

Nur Afifa Mohd Zaid & Norasmah Mohd Nor. (2013). Kaedah bimbingan individu untuk membantu mengenal nombor 1 hingga 6 murid pendidikan khas, sk padang kemuning. Terengganu: Institut Pendidikan Guru Kampus Dato’ Razali Ismail.

Shahabuddin Hashim. (2014). Kaedah pengajaran dan pembelajaran kerohaniankanak-kanak.Selangor: PTS Media Groups Sdn. Bhd.

Siti Najwa Ghazali & Ahmad Marzuki Abdul Rahman. (2013). Penggunaan ‘kalkulatortimbul’ untukmeningkatkan kemahiran mengecam danmenulis angka 1 hingga 5 murid slow learner. Terengganu: Institut Pendidikan Guru Kampus Razali Ismail.

Sukri Berawi. (2006). “Penggunaan kaedah bahan maujud dan kaedah biasa (conventional) dalam pengajaran dan pembelajaran kemahiran menambah pelajar-pelajar tahap i”Kajian Penyelidikan Pendidikan Ke ArahPemantapan Proses Pengajaran Dan Pembelajaran.Bintangor,Sarawak: Institut Pedidikan Guru Kampus Rajang.

Zinitulniza Abdul Kadir. (2011). Sudut pandang Muhyiddin Yassin: isu, kontroversi, pandanganserta harapan, sebuah wawancara. Kuala Lumppur: InstitutTerjemahan Negara Malaysia Berhad.


Article View

Abstract views : 342 times | PDF files viewed : 843 times

Dimensions, PlumX, and Google Scholar Metrics

10.21070/picecrs.v1i1.631


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Proceedings of the ICECRS

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.