MANIFESTASI DAN PENGHAYATAN ASMAUL HUSNA DALAM DIRI PENGKARYA DAN KARYA SASTERA

DOI: https://doi.org/10.21070/picecrs.v1i1.605

Author (s)


(1) * Mohamad Azmi Ab. Rahman   (Universiti Utara Malaysia)  
        Malaysia
(*) Corresponding Author

Abstract


Makalah ini bertitik tolak daripada maksud ayat al-Quran, “Dan Allah memiliki Asmaul Husna (nama-nama yang terbaik), maka bermohonlah (berdoalah) kepada-Nya dengan menyebut Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahertikan nama-nama-Nya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan” (Surah Al-A’raf: 180). Asmaul Husna dijelmakan dan dihayati dalam pelbagai segi kehidupan manusia muslim sebagai hamba-Nya; Rukun Iman, Rukun Islam, amalan zikir, bacaan dalam solat, lafaz doa solat fardu lima waktu dan solat sunat, misalnya solat Duha dan Taubat. Penghayatan dan penelitian Asmaul Husna itu mencetuskan ilham penulis untuk menyelami teks puisi Kita Tidak Selamanya Di Sini (2014) karya Anjanglie dan Sebentar Di Sini (2015) karya Ria Asmira. Penelitian awal ini sebagai permulaan penulis dalam usaha mengaitkan Asmaul Husna dengan karya sastera khasnya puisi (sajak). Manifestasi Asmaul Husna dapat dikesan manifestasinya sama ada secara tersurat atau tersirat, antaranya Al-Wahid (Yang Maha Esa), Al-‘Adzim (Yang Maha Agong), Al-Ghofur (Yang Maha Pengampun), Al-Qayyum (Yang Maha Berdiri Sendiri), Al-Affuw (Yang Maha Pemaaf) dan Al-Mumit (Yang Maha Mematikan), Al- Aziz dan Al-Jabbar (Allah Yang Maha Kuat/ Perkasa) dan Allah Yang Maha Mengetahui (Al-Alim). Selain itu, persoalan kasih sayang manusia terungkap dalam makna nama Allah Yang Maha Pengasih (Ar-Rahman) dan Ar-Rahim (Allah Yang Maha Penyayang). Berdasarkan penelitian terhadap teks puisi tersebut, dapatlah dirumuskan sebagai hamba yang muslim, lafaz penyataan “sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk dan kerana Allah Tuhan Yang Menguasai Segala Alam” bahawa mutlak benar dan yakin bahawa segala-galanya adalah milik Allah SWT.


Keywords

penghayatan; Asmaul Husna; pengkarya; karya sasteraFull Text: PDFReferences


At-Thayyib: Al-Quran tranliterasi per kata dan terjemah per kata. (2012). Kota Bekasi: Cipta Bagus Segara.

Adil Akhya. (2010). Kuasa ajaib Asmaul Husna. Johor Bharu: Pustaka Azhar.

Akmal Muhammad Zain. (2010). Zikir Asma’al Husna & fadhilatnya. (cetakan keempat). Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publications.

Ali Akhbar Osman. (2010). Asmaul Husna 99 nama Allah: Makna dan khasiat (cetakan keenam). Batu Caves: Al-Hidayah.

Fadzil Hj. Ahmad. (1986). Hidup beribadat. Alor Setar: Suriati Enterprise.

Farhan Hadi. (2015). Tuhan lebih saintifik. ---------------??Gurindam Dua Belas gubahan Raja Ali Haji(2003). Pekanbaru: Unri Press Pekanbaru.

Hassan Mia. (2012). Zikir Asma ul Husna: 99 nama Allah cahaya penawar, pelindung & pencapai hasrat keperluan harian. (cetakan keenam). Kuala Lumpur: Darul Nu’man.

Haikal H.Habibillah Al-Jabaly. (2014). Mukjizat Asmaul Husna atasi segala masalah harian. (terjemahan).

Nabilah Abd. Jalil. Batu Caves: Al Hidayah House of Publishers Sdn. Bhd.

Ismail Kamus dan Mohd Azrul Azlen Ab. Hamid. (2009). Indahnya hidup bersyariat: Modul fardu ain diri,keluarga dan masyarakat sepanjang hayat. Kuala Lumpur: Telaga BiruSdn. Bhd.

Mohd Fauzi Hamat & Mohd Hasrul Shuhari. (2011). Asma’ al husna dan modal insan. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

Mohd. Safian Zakaria. (2010). Mukjizat zikir-zikir Asmaul Husna. Batu Caves: Al-Risalah Product Sdn. Bhd.

Nik Abdul Aziz Nik Mat. (2015). Asmaul Husna: Dengan nama-Mu aku hidup. Sungai Buluh: Kemilau Publika Sdn. Bhd.

Fatihuddin Abul Yasin. (2013). Panduan solat dan solat-solat sunat. Batu Caves: Al-Hidayah Publication.

Ibnu Abdullah Aliman. (2012). Berhenti merokok dengan Asmaul Husna. Batu Caves: Al-Hidayah House of Publishers Sdn. Bhd.

Raflis Sabirin. (2014). Senaman tauhid & Asmaul Husna. Batu Caves: Pustaka Al-Ehsan.

Ria Asmira. (2015). Sebentar di sini. Kuala Lumpur: ITBM.

Siti Ramzani Rahman. (2009). Hikmah 99 nama-nama Allah (Asmaul

Husna). Puchong: Berlian Publications Sdn. Bhd.

Sulaiman Alkumayi. (2012). Kecerdasan berasaskan Asmaul Husna (cetakan keenam). Batu Caves: PTS Millennia Sdn. Bhd.

Syahrin Jasah. (1998). Asmaul ul Husna: Rahsia & amalan 99 nama Allah. (cetakan kelima). Kuala Lumpur: Penerbit Darul Nu’man.

Tafsir pimpinan Ar-Rahman kepada pengertian Al-Quran (30 juz). (1995). Kuala Lumpur: Bahagian Hal Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri.

Wan Maseri Bt Wan Mohd dan Ramlan Bin Razali. (t.t). 99 sifat mulia berasaskan Asmaul Husna. (t.p).

Wan Maseri. (2010). Asmaul Husna: Atas nama-Mu aku merintih. (cetakan keempat). Kuala Lumpur: Mustread Sdn. Bhd.

Wan Maseri Bt Wan Mohd. (t.t). Penjagaan kesihatan melalui penghayatan Asmaul Husna. (t.p).

Wan Maseri Bt. Wan Mohd. (t.t). Ke arah solat yang lebih khusyuk dengan penghayatan Asmaul Husna. (t.p).

Wan Maseri Bt. Wan Mohd. (t.t). Penghayatan Asmaul Husna di sepanjang bulan Ramadan. (t.p).

Wan Maseri Bt Wan Mohd dan Abd. Latiff bin Abdul Haliff. (2013). Energi Asmaul Husna dalam pekerjaan (cetakan kedua). Kuantan: Three I Training and Consultancy.

nama-nama Allah. (1990). Kuala Lumpur: FAR Publishing.

Zakaria Bin Abdul Rashid. (2015).Penghayatan Asmaul Husna dalam novel Tuhan Lebih Saintifik. Projek Sarjana Sastera Pengajian Bahasa Melayu Kontemporari. Sintok: Pusat Pengajian Pendidikan dan Bahasa Moden, Universiti Utara Malaysia (tidak diterbitkan).


Article View

Abstract views : 1381 times | PDF files viewed : 463 times

Dimensions, PlumX, and Google Scholar Metrics

10.21070/picecrs.v1i1.605


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Proceedings of the ICECRS

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.